Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Medborgarlöfte 2021

Tillsammans med polisen arbetar vi för att du som bor i kommunen ska känna dig trygg och säker.

Hur upplevs tryggheten, 1 inte trygg alls - 5 mycket trygg.

Medborgardialogerna är en viktig del i våra lägesbilder som ligger till grund för medborgarlöftena. Genom en digital medborgardialog hösten 2020 fick vi in över 600 svar.

Den visade att dom flesta känner sig trygga här på Orust, men vittnade också om problemområden som buskörning, fortkörning, kriminalitet och oro för alkohol och droger. Vi fick också in tips att arbeta vidare med där det togs upp vikten av förebyggande arbete vuxennärvaro, polisnärvaro, hastighetssänkningar och förslag på fysiska åtgärder. Vi kommer att ta med det i vårt fortsatta trygghetsarbete och en del av det pågar redan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre