Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Medborgarlöftet 2022

Tillsammans med polisen arbetar vi för att du som bor i kommunen ska känna dig trygg och säker.

Foto på fyra personer som sittr vid ett bord.

Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor, kommundirektör Tjörns kommun, Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef och Henrik Lindh, kommundirektör Orust kommun.

Medborgarlöften är ett åtagande mellan lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn till invånarna. Nu förlänger vi 2021 års löfte att gälla även 2022.

Buskörning och droganvändning skapar otrygghet hos kommuninvånarna enligt de medborgardialoger som genomfördes under hösten 2020, då över 2 000 invånare i de tre kommunerna svarade på frågor om trygghet. Det stämmer överens med de aktuella lägesbilder som polis och kommunerna tagit fram för området, baserade på bland annat brottsstatistik och trygghetsmätning.

Polisen lovar att

  • ha minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre kommunerna, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk

Kommunerna lovar att

  • genomföra föräldrastärkande insatser och involvera näringsliv och andra berörda aktörer i trygghetsarbetet genomföra föräldrastärkande insatser
  • genomföra insatser för att minska kriminaliteten och droganvändningen bland ungdomar
  • genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten
  • genomföra fysiska åtgärder för öka den upplevda tryggheten
Återställ
Hjälp oss bli bättre