Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-02-26

Omsorgens kvalitetspris 2017

Café Tittin har tilldelats Omsorgens kvalitetspris 2017 för sitt arbete för samarbete, gemenskap och meningsfullt sammanhang.

Foto på en grupp som är i Cafe Tittin.

Eva Broström, Anita Arvidsson och Ingmarie Augustsson från Västra Orust Röda kors tillsammans med stödassistent Marianne Berntsson, anhörigkonsulent Carita Nurmi och Erica Grönlund, enhetschef för daglig verksamhet, tog gemensamt emot priset.

Det var en förmiddag fylld med glädje och värme samt stor stolthet för sin verksamhet när årets bidrag presenterades och en vinnare utsågs.

- Cafe Tittins verksamhet handlar om de grundläggande behoven mötas, äta och bli bekräftad menar Bertil Olsson ordförande för utskottet för omsorg. Alla inlämnade bidrag är viktiga och jag förstår att det var svårt att välja fortsätter Bertil som delade ut priset.

Motivering till Omsorgens kvalitetspris 2017

Detta bidrag visar på ett gott samarbetet mellan olika verksamhet. Bidraget har skapat en mötesplats där människor i alla åldrar ges möjlighet att skapa och upprätta kontakter samt delat i ett socialt sammanhang.

Omsorgens kvalitetspris 2017

       Det var en förmiddag fylld med glädje och värme samt stor stolthet för sin verksamhet när årets bidrag presenterades och en vinnare utsågs.- Cafe Tittins verksamhet handlar om de grundläggande behoven mötas, äta och bli bekräftad menar Bertil Olsson ordförande för utskottet för omsorg. Alla inlämnade bidrag är viktiga och jag förstår att det var svårt att välja fortsätter Bertil som delade ut priset.Motivering till Omsorgens kvalitetspris 2017Detta bidrag visar på ett gott samarbetet mellan olika verksamhet. Bidraget har skapat en mötesplats där människor i alla åldrar ges möjlighet att skapa och upprätta kontakter samt delat i ett socialt sammanhang.       

Café Tittin är en mötesplats för människor i alla åldrar. Caféet vänder sig till hyresgästerna på Kaprifolgården och är även öppet för allmänheten. Intäkterna från caféverksamheten går tillbaka till verksamheten i form av underhållning och aktiviteter.

De verksamheter som bidrar och som samarbetar med kring Café Tittin är Stöd och omsorg, Vård och omsorg, Arbetsmarknadsenheten, Samordningsförbundet Väst och de ideella krafter som frivilligt engagerar sig för att bidra till en god sak och för att vara en medmänniska. Det är samverkan med alla dem som får Café Tittin att blomstra.

Omsorgens kvalitetspris

Alla verksamheter inom Sektor omsorg kan ansöka om omsorgens kvalitetspris för förbättringsarbete. Priset är 10 000 kronor för den vinnande enheten och pengarna ska användas till kompetensutveckling för fortsatt förbättringsarbete.

Återställ
Hjälp oss bli bättre