Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-02-25

Omsorgens kvalitetspris 2018

Sektor omsorgs kvalitetspris Förenkla och förbättra - för en säkrare vård och omsorg 2018 har tilldelats Svanesunds hemtjänst grupp 1.

Foto på tre glada kvinnor med blommor och en tavla.

Kommunalrådet Catarina Bråkenhielm tillsammans med Angelica Hellner och Johanna Bengtsson från Svanesunds hemtjänst grupp 1.

Priset som delades ut av kommunalrådet Catarina Bråkenhielm är på 10 000 kronor och ska användas till kompetensutveckling inom området kvalitetsutveckling. Den röda tråden i årets bidrag är smarta lösningar där ökad delaktighet för våra medarbetare och gemensamt ansvar ger högre kvalité inom omsorgen.

Motivering till Omsorgens kvalitetspris 2018

Svanesunds hemtjänst, grupp 1, har genom sitt arbete med en strukturerad planering åstadkommit både förenkling och förbättring i sitt dagliga arbete, vilket har lett till ökad kvalitet i omsorgen och trygghet för brukarna.

- Det enkla är det smarta och metodiskt arbete ger resultat konstaterar stolt sektorchef Lisbeth Tilly. När alla blir delaktiga händer det grejer.

I år var det två ansökningar till kvalitetspriset, en från Svanesunds hemtjänst grupp 1 och en från alla enheter på Strandgårdens boende i Ellös. Det är omsorgens kvalitetsråd som utser vinnaren. Den gruppen har representanter från flera olika verksamheter och de ansvarar även för omsorgs rutiner. Innan prisutdelningen berättade förra årets vinnare Café Tittin vad de använt prispengarna till. De har gjort studiebesök och utvecklat verksamheten genom samverkan över gränser till en meningsfull arbetsplats för brukare.

Checklistetavlan, Svanesunds hemtjänst, grupp 1

Målet med checklistetavlan är att synliggöra vad som ska göras utöver arbetsplanerna samt tydliggöra vem har ansvar. Hemtjänstgruppen började att utveckla tavlan under hösten och den är fortfarande under utveckling. Tavlan synliggör återkommande arbetsuppgifter som ska utföras varje dag, vecka, månad och år och även andra viktiga uppgifter som aktuella in- och utskrivningar. Gruppen upplever att tavlan ökar både delaktigheten och ansvarstagandet genom att tydliggöra vem som ansvarar över vad. Tavlan upplevs även väldigt positivt av nya medarbetare och vikarier, den gör det enkelt att komma in i arbetet.

Struktur 24h, Strandgårdens boende

Struktur 24h är ett planeringsverktyg med fokus på rättssäkerhet, kvalité och kontaktskap där brukarens behov följs upp var fjärde vecka eller oftare om behovet förändras. Med hjälp av Struktur 24h får hyresgästens dygn en tydlig struktur som gör det enkel att tillgodse alla behov av stöd och hjälpinsater. Med Struktur 24h, där allt finns dokumenterat i detalj, uppnås en god omsorgskontinuitet. Strandgården upplever att det här i stor grad påverkar hyresgästernas känsla av välbefinnande. Det ger även trygghet för vikarier. Struktur 24h upplevs som en fungerande rutin och inte bara en pappersprodukt. Med hjälp av planeringsverktyget upplever Strandgården, som är en stor arbetsplats, att det är enklare hjälpas åt mellan avdelningarna och minska vikariebehovet.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre