Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Samarbete är viktigt för skydd vid hedersrelaterat våld 

I maj var en av våra socialsekreterare inbjuden att föreläsa för Polisens och Åklagarmyndighetens kompetensnätverk för hedersrelaterad brottslighet.

Föreläsningens syfte är att dela med sig av socialtjänstens handläggning gällande hedersrelaterat våld och förtryck och myndigheters behov av samverkan.

- Det är fantastiskt att en socialsekreterare från Orust blir inbjuden till NOA, Nationella operativa avdelningen, säger vår barnsekreterare Filippa. Det visar hur viktigt allas olika delar i att skydda barn är. Hur samarbete och kunskapsutbyte leder till att barns rättigheter och friheter kan skyddas. Det är väldigt roligt både att Orust kommun sätts på kartan och att olika samverkansformer och kunskapsutbyte utvecklas i hela landet.

Den 1 juli 2020 kom en ny lag om utreseförbud. Lagen innebär att socialnämnden kan fatta beslut om tillfälligt utreseförbud med omedelbar verkan och ansöka om utreseförbud hos Förvaltningsrätten. Syftet med lagen är att förhindra att barn förs ur landet för att ingå barnäktenskap, eller annan äktenskapsliknande förbindelse, eller för att könsstympas. Lagen är en av de nya lagar som införts i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som är ett allvarligt samhällsproblem som främst kränker flickor och unga kvinnors, men också unga mäns, grundläggande fri- och rättigheter.

Vi var först ut att använda den nya lagen, det är välkänt i hela landet. Orust kommun fattade beslut om tillfälligt utreseförbud med omedelbarverkan lagens första dag, 1 juli 2020, och ansökte samma dag till förvaltningsrätten om utreseförbud. Lagar är till för att användas och ansvarig socialsekreteraren började skriva på beslutsunderlaget redan innan lagen trädde i kraft så det var klart för beslut när lagen började gälla. En stor framgångsfaktor när det gäller skydd av barn har varit vår samverkat med Barnahus Fyrbodal. Vi gick med i Barnahus Fyrbodal januari 2020 och samverkan med dem har varit mycket värdefullt och det är ett otroligt stöd att ha tillgång till deras kompetens.

- Genom Barnahus Fyrbodal har jag fått kontakt med flera olika sakkunniga inom ämnet säger Filippa. Det har dels lett till framgång i ärendet, men också ökat kompetensen på socialkontoret. Jag har också blivit intervjuad i en forskningsrapport angående utreseförbudet som visar hur vi kan få användning för varandras kompetens.

Eftersom vi var först ut att använda sig av den nya lagen har flera kommuner hört av sig både till socialsekreteraren, till Barnahus och till andra sakkunniga i syfte att få stöd i sin handläggningsprocess gällande framförallt utreseförbud. Vi har också en rutin om handläggningen av utreseförbudet, vilket flera kommuner fått ta del av.

- Jag också varit inbjuden att tillsammans med Barnahus att föreläsa på Barnafrids regionala konferens En fråga om heder berättar Filippa. I denna föreläsning pratade vi framför allt om handläggningen när det gäller utreseförbud men också om det komplexa i att identifiera hedersrelaterat våld och förtryck och om samverkan tillsammans med Barnahus. Den största framgångsfaktorn är samverkan på alla olika sätt.

Målet är att den som tvingas leva skyddade från hedersrelaterat våld på sikt ska kunna leva skyddade på egen hand utan beroende av socialnämndens insatser. Men för att det ska fungera behövs ett starkt inre skydd vilket tar tid att bygga upp, till dess är det yttre skyddet otroligt viktigt och en del i detta är utreseförbudet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre