Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-08-25

Tillfälligt besöksförbud

Regeringen har förlängt det tillfälliga besöksförbudet på landets äldreboenden från den 1 april 2020 till 30 september 2020.

Bestämmelser syftar till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa boenden för äldre. Svensk författningssamling SFS 2020:163.

Förordningen är meddelad med stöd av 16 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453).

Hålla kontakten

Nu kan alla hyresgäster vid Orusts äldreboende hålla kontakten med sina anhöriga med hjälp av skypesamtal.

Våra boende har också olika lösningar för att du ska få möjlighet att besöka dina anhöriga på ett säkert sätt. Kontakta boendet för mer information.

Skydda dig och andra

Det bästa sättet att skydda dig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Folkhälsomyndigheten har några allmänna råd för att undvika smitta.

  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Håll avstånd.
  • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Umgås på ett säkert sätt.
  • Undvik större sociala sammanhang.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
Återställ
Hjälp oss bli bättre