Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Vårdtagare och medarbetare vaccineras

Alla på särskilda boende (SÄBO), LSS-boende och de med hemsjukvård samt deras anhöriga har vaccinerats med dos 1. Den här veckan vaccineras våra medarbetare inom vård- och omsorg med dos 1 av ett externt företag.

​Vaccinationen av våra medarbetare pågår under tre dagar den här veckan. Sedan ska det ska gå minst 4 veckor tills nästa dos.

Vaccinet är i första hand till för kommunens vård- och omsorgspersonal. Eftersom vaccinet är färskvara och det är viktigt att inget går till spillo erbjuds eventuella överblivna vaccindoser till prioriterade grupper enligt kommunens pandemiplan. Erbjudande om vaccin kan komma med kort varsel, från företaget som vaccinerar, till andra som upprätthåller samhällsviktig verksamhet på en definierad lägsta nivå inom kommunen.

Mer information angående vaccination finns på 1177.se

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre