Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Vi söker kontaktpersoner till barn och ungdom

I uppdraget som kontaktperson är du en person som regelbundet träffar barnet eller ungdomen. Du fungerar som ett stöd och en vuxen förebild.

Kvalifikationer vi söker i en kontaktperson är

  • En vuxen man eller kvinna i åldern 25-35 år.
  • Du ska ha en trygg och stabil livssituation
  • Du har en personlig mognad
  • Du är drogfri och har sunda alkoholvanor.
  • Respekterar, tycker om och har tid att hjälpa ett barn eller ungdom
  • Är positiv till olika fritidsaktiviteter
  • Gärna att du har ett motorintresse

Uppdraget kontaktperson

I uppdrag som kontaktperson är du en person som regelbundet träffar barnet eller ungdomen. Du fungerar som ett stöd och en vuxen förebild.

Uppdraget kan se olika ut, beroende på barnet eller ungdomens behov. Man träffas oftast några dagar i veckan eller månaden. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov. Det kan handla om att hjälpa barnet eller ungdomen att bryta isolering, få en gemenskap och ett nytt sammanhang. Det kan också vara att ge barnet ett nytt nätverk, nya rutiner eller att hjälpa barnet att bryta en negativ utveckling.

Du ger barnet eller ungdomen råd, stöd och vägledning i vardagen. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver även ha regelbunden kontakt med socialtjänsten och ibland även barnets eller ungdomens föräldrar. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Utredning för att bli kontaktperson

Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du är lämplig.

Det vi utreder är

  • Din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • Registerutdrag från polisen, kronofogden, försäkringskassan med flera
  • Referenser från arbetsgivare och privatperson

Stöd och ersättning

Du kommer få regelbundet stöd i ditt uppdrag som kontaktperson. Du kommer ha regelbunden kontakt med din familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare. Du får självklart även få ta kontakt om du har frågor eller funderingar kring ditt uppdrag.

Du har rätt till ersättning för ditt uppdrag. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget (omkostnad) och den andra delen är ett fast arvode. Det är socialtjänsten som fattar beslut om storleken på ersättningen, där barnets behov ligger till grund för bedömningen.

Vi ser framemot din ansökan!

Ansökan kontaktperson till barn och ungdom
Namn

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Återställ
Hjälp oss bli bättre