Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-11-26

Bron över Gullholmssundet ska bytas ut

Trafikverket meddelar att bron för gång- och cykeltrafik mellan Gullholmen och Härmanö kommer att bytas ut. Trafikverket placerar en tillfällig bro söder om den gamla under byggtiden.

Trafikverket meddelar även att den gamla bron i dagsläget inte kan belastas med fyrhjuling eller tyngre laster.

Trafikverkets målsättning är att den nya bron öppnar i slutet av april 2020.

Frågor om brobytet

Hänvisas till Trafikverket och Gullholmens Samfällighetsförening.

Insamlingsstation för hushållsavfall

Under tiden som bron repareras kommer ingen hämtning av hushållsavfall och återvinningssäck att vara möjlig vid din fastighet på Gullholmen. En tillfällig insamlingsstation för hushållsavfall kommer att finnas på Gullholmen.

Brand eller annat nödläge

I händelse av brand eller annat nödläge är det beslutat att Räddningstjänsten får köra på den gamla bron.

Återställ
Hjälp oss bli bättre