Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Cykelpendla på Orust

Många resor kan lätt göras med cykel. För att visa hur långt du kan komma med cykel på 30 minuter har vi tagit fram cykelkartor för de större tätorterna.

Orust har en av västra Götalandsregionens största bilinnehav per 1000 invånare. Vi vet också genom undersökningar att de flesta bilresor som görs på Orust är kortare än fem kilometer. Med kartan vill vi visa på möjligheten att byta ut bilen mot cykel.

Med kartans hjälp vill vi också leda dig dit du ska på så säkra vägar som möjligt. Kartan tillsammans med andra åtgärder gör det nu enklare att ta fram cykeln och låta bilen stå. En annan sådan åtgärd är de nybyggda väderskydden vid busshållplatserna i Ellös, Henån, Varekil och Svanesund där du kan ställa din cykel.

- Vår tanke är att visa de möjligheter som finns att cykla till affären, jobbet, skolan eller bussen som finns i tätorten, så säkert som möjligt med det vägnätet som finns på Orust säger Rickard Karlsson som är planchef för Orust kommun. På 30 minuter kan du komma ganska långt med din cykel, cirka 10 kilometer.

Genom att ställa bilen och cykla mer får du motion samtidigt som du reser och minskar din klimatpåverkan. Den extra stunden det tar att cykla gör att du även spara din egen tid när du får din vardagsmotion samtidigt.

- Efter att vi började arbeta med cykelkartan har Västra Götalandsregionen gjort en potentialstudie för cykling mellan hem och arbetsplatser säger Rickard. Vi har vi anpassat och utvecklat kartan efter de förutsättningar som finns på Orust och nu finns det ett stort intresse från andra kommuner att följa vårt exempel.

Grunden i kartan är den nationella vägdatabasen där vägar kategoriserats utifrån vägbredd och hur mycket vägarna är trafikerade. Vi har märkt vägarna kartan med grönt, blått eller rött, där grönt är rekommenderade vägar med lite trafik eller cykelvägar. Blå vägar har lite mer trafik och röda vägar är ganska trafikerade som vi inte rekommenderar att cykla längre sträckor på. På kartan över Orust finns även grå småvägar som visar hur man kommer till rekommenderad väg till tätort.

Färgerna på kartan runt Ellös, Henån, Varekil och Svanesund anger hur långt du kan komma med cykel på 30 minuter. Svanesunds GIF har varit delaktiga i den lokala utvecklingen av kartan.

Ikonen för Hitta min plats.

Genom att klicka på Hitta min plats aktiveras platstjänsten och du kan välja att visa din egen plats på kartan med en blå punkt.

- En vanligt bidragande orsak till att inte använda cykeln är att den inte fungerar säger kommunutvecklare Ronny Svensson. I sommar erbjuder vi Orusts ambulerande cykelverkstad Bicycle Repairman genom projektet Tur & Retur. Passa på att utnyttja det erbjudandet.

Cykelstrategi

Vår cykelstrategi med tillhörande handlingsplan tar upp många olika delar som ska göra att cykeln är ett självklart val som transportsätt i vår kommun. En viktig del av den tioåriga handlingsplanen är att länka ihop befintliga cykelvägar som finns inom våra tätorter. Närmast i tid en cykelväg till Lövås i Henån som Trafikverket ska bygga under 2021 utmed väg 160. Förutom cykelvägar innefattar planen sådant som utbyggnad av väderskydd och cykelkartan som nu är klar.

Relaterad information

Karta med färger för cykelrutter vid de fyra större orterna på Orust

Kartan Cykelpendla på Orust visar möjliga vägar att cykla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre