Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-08-14

Mer pengar till utbyggnad av fibernät

Kommunfullmäktige beslutade på mötet den 13 augusti om utbyggnad av fibernät för datakommunikation.  

Bild på fiberkabel

Det innebär att ett öppet stamnät för datafiber byggs. Det finns 10 miljoner i anslag och nu läggs till ytterligare 6 miljoner kronor för att genomföra projektet. Dessutom får kommunen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det beslutet är inte taget men beräknas bli 7 miljoner kronor.

Öppet stamnät

Ett sammanhängande öppet stamnät/fibernät kommer att byggas som täcker hela kommunen.

En övergripande förening bildas där kommunen och fiberföreningarna blir medlemmar. Denna förening ska äga och förvalta stamnätet. Fiberföreningarna ansluter till stamnätet och drar sedan fiber till sina medlemmar.

Stamnätet är det nät kommunala verksamheter blir uppkopplade mot. Därmed ökar den möjliga överföringshastigheten till 100 megabit/sek i samtliga kommunala lokaler samtidigt som driftkostnaden minskar något.

Projektering

Nu kommer en djupare analys, tidplan och projektering att genomföras. Bland annat ska det undersökas en eventuell samordning med planerade cykelvägar.

Fiberföreningar

Fiberföreningarna ska fatta beslut om att ingå i den övergripande föreningen.

Hela 17 fiberföreningar täcker landsbygden och det är inte för sent att gå med. 

De flesta föreningarna har lämnat in ansökningar till Länsstyrelsen om bidrag. Storleken på bidraget är cirka 12 000 kronor/medlem som motsvarar 40 % av projekteringskostnaden.

Tätorter

För de som bor i tätort har inte stamnätet någon påverkan.

Hälleviksstrand och Mollösund

Det pågår en utredning tillsammans med Länsstyrelsen om Hälleviksstrand och Mollösund kan räknas in i landsbygdsprogrammet. Blir det så kan fiberföreningarna söka bidrag även för de två orterna.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre