Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-06-15

Möte om Nordvästsvenska initiativet

Den 13 juni träffades företagare, kommunala tjänstepersoner och politiker i STO-kommunerna för att diskutera infrastrukturen i regionen.

Tecknad bild över STO-kommunerna

Nordvästsvenska initiativet

Det var ett möte som handlade om den gemensamma satsningen Nordvästsvenska initiativet. Inbjudna var bland andra Västra Götalandsregionens representanter Max Falk och Ulrika Bokeberg som är tjänstepersoner inom infrastrukturutveckling. De redogjorde för de nationella och regionala planerna samt tidpunkter för dessa.

Samtliga deltagare var eniga om att vi kommit långt i våra ambitioner att arbeta för de tre prioriterade områdena i Nordvästsvenska initiativet:

 • förbättring av väg 160
 • överfarten Orust, Stenungsund
 • södra Bohusbanan

Sammanfattning av mötet

 • Samhällsekonomisk analys klar under hösten för en eventuell ny broförbindelse.
 • Remissvar 6 oktober för regional plan.
 • Synpunkter och argument till Nationell plan lämnas i augusti 2017.
 • Regeringsbeslut mars/april 2018.
 • Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Södra Bohusbanan, enligt nationell plan.
 • Möjlighet att det under 2025 blir byggstart för väg 160.
 • Resecentrum Stenungsund förväntas stå klart 2021.
 • Nösnässtudie/ Hallerna klar i höst – avlastning för väg 160.
 • 40 minuter mellan Uddevalla-Stenungsund-Göteborg, där kvartstrafik önskas – endast i samband med dubbelspår.
 • Arbetet i kommunalförbunden är oerhört viktigt.

Näringsliv och kommuner tillsammans

Representanterna från näringslivet som fanns på plats underströk vikten av att näringslivet engagerar sig tillsammans med kommunerna i dessa frågor för att få en ökad styrka.

Alternativa finansieringar via bland annat vägavgifter diskuterades för att finansiera vissa infrastruktursatsningar. En lösning som används på andra platser i landet.

Efter mötet kan vi konstatera att det finns ett starkt engagemang från alla parter för att säkra tillväxten för både befolkning och näringsliv i STO-regionen.

Bild över deltagaran på mötet

Välbesökt möte i Ellös om Nordvästsvenska initiativet

Återställ
Hjälp oss bli bättre