Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-12-11

Nordvästsvenska initiativet: På väg mot bättre trafik

Bättre och säkrare vägar, en ny bro mellan Orust och fastlandet, fler parkeringar nära kollektivtrafiken, fler direktbussar och dubbelspår på Bohusbanan.           

Detta är några av de förbättringar som Stenungsund, Tjörn och Orust gemensamt föreslår i Nordvästsvenska initiativet.

I förslaget presenteras tre huvudområden

 • Vägsträckan från E6-avfarten vid Spekeröd genom Stenungsund, förbi infarten till Tjörn och vidare till Orust (nuvarande väg 160)
 • Södra Bohusbanan (Uddevalla – Göteborg)
 • En ny broförbindelse mellan Orust och fastlandet

Det här har redan gjorts eller är på gång

För tågen

 • Perrongförlängningar bidrar till längre tåg, fler sittplatser och därmed 70 procent fler passagerare — gjort.
 • Mötesplats Grohed byggs ut så att tågen kan mötas på spåret och avgångarna bli fler — på gång

Väg 160

  • Förstudien om Nösnäsmotet inklusive trafikförsörjning Hallerna–Stora Höga — gjort
  • Utveckling och projektering av Nösnäs samt Hallerna — på gång Myggenäskorsningen, åtgärdsplan av Trafikverket — gjort
  • Trafikverket arbetar med sträckan Säckebäck-Varekil - på gång

  Övrigt

  • Flera nya gång- och cykelvägar i samtliga kommuner, på Tjörn en ny cykelväg från Vallhamn samt sträckan Myggenäs–Skåpesund — på gång.
  • Transportsstrategi för Tjörns kommun — på gång
  • Samhällsekonomisk studie av bro mellan Orust och fastlandet, utförd av Västra Götalandsregionen — på gång
  • Trafikutveckling Svanesund, en förstudie av Orust kommun — på gång

  Nu jobbar vi vidare!

  Förslagen lämnas till kommunalförbunden GR och Fyrbodal som prioriterar dem. De skickas sedan vidare till Västra Götalandsregionen som prioriterar och beslutar bland alla kommunförbunden i regionen.

  Det är också Västra Götalandsregionen som betalar och till sist Trafikverket som utför arbetet.      

  Återställ
  Hjälp oss bli bättre