Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-01-27

Nordvästsvenska initiativet, på väg mot bättre trafik

Bättre och säkrare vägar, en ny bro mellan Orust och fastlandet samt dubbelspår för tåget på Bohusbanan är några av de förbättringar som Stenungsund, Tjörn och Orust gemensamt föreslår i Nordvästsvenska initiativet.          

Teckning med bro, järnväg och vägar

Vår symbol för Nordvästsvenska Initiativet och satsningen som vi gör tillsammans med näringslivet. Att Nordvästsvenska iniativet har gett resultat är politikerna i de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn överens om.

Tillsammans fokuserar vi på att uppmärksamma tre prioriterade områden. Det är väg 160, på sträckan mellan avfarten vid Spekeröd och vidare över till Orust, Södra Bohusbanan mellan Uddevalla – Göteborg samt en broförbindelse mellan Orust och fastlandet/E6:an.

Väg 160, sträckan Säckebäck-Varekil

Trafikverket har nu tagit fram en vägplan för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 160, sträckan mellan Säckebäck och Varekil. Föreslaget är en ny väg, med hastigheten 80 kilometer, strax öster om nuvarande väg. Byggstarten är planerad till 2018 och byggandet beräknas pågå under cirka två år. Vägen beräknas öppnas för trafik under 2019 och vara helt klar 2020. Du kan läsa mer på Trafikverkets webbplats.

Södra Bohusbanan

Det pågår ett arbete med att förlänga plattformar längs med Södra Bohusbanan, vilket ger plats för fler passagerare. Regionstyrelsen i Västra Götaland har nu även beslutat att det är oerhört angeläget att b ygga ut hela Bohusbanan.

Bro mellan Orust och E6:an

Vi har under de senaste åren drivit frågan om en broförbindelse mellan Orust och fastlandet/E6.an. Efter dialog med Västra Götalandsregionen och övriga STO-kommuner har företaget WSP fått i uppdrag att ta fram en kostnadsbedömning för en broförbindelse mellan Orust och E6:an, som presenterades i slutet av 2016. Förbindelsen består delvis av ny vägsträckning mellan E6:an vid Svenshögenviadukten och väg 160 vid Varekil. Sträckningen inkluderar en bro med segelfri höjd på cirka 40 meter, mellan Djurnäs udde och Torskudden norr om Svanesund.

Nästa steg kommer bli att ta fram en trafikutredning med en samhällsekonomiskanalys, för att belysa nyttan för STO-regionen av en bro i jämförelse med dagens situation. Hela projektet inklusive ny vägsträckning och bro beräknas kosta staten närmare 800 miljoner kronor.

Om några år kan beslut väntas om bron kommer att byggas, ett positivt beslut brukar vanligtvis innebära att projektet kan färdigställas inom 10 år.

Återställ
Hjälp oss bli bättre