Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-04-18

Orust är i final till Laddguldet 2018

Fem kommuner och fem företag är i final till Laddguldet – vem har gjort mest för omställningen till laddbara fordon?

Finalisterna driver alla på sitt sätt på utvecklingen mot en transportsektor och framtid som går på el, genom att vara föredömen, genom att våga gå i täten och genom att konkret visa på möjligheterna att redan idag välja laddbara fordon.

Orust är i final tillsammans med Lerum, Linköping, Göteborg och Eskilstuna kommuner. Den 5 juni vet vi vem som vinner Laddguldet 2018.

Motivering Orust

På Orust har man visat hur samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet kan skapa förutsättningar för eltrafik. Elbil och cykel är självklara transportmedel för hemtjänsten, och skulle laddning behövas är det inget problem. Närmaste snabbladdare är aldrig långt bort.

Laddinfrastruktur på Orust

Orust Kretsloppsakademi har byggt upp en laddinfrastruktur som minskar upplevelsen av räckviddsångest. Förutom många ideella timmar har Orust Kretsloppsakademi i stort sett färdigställt fem snabbladdare samt 16 destinationsladdare med finansiering från Naturvårdsverkets Klimatklivet och sponsring från lokala företag.

Beslut som främjar elbilar

Anställningsförmån

Som en anställningsförmån kan våra medarbetare leasa elbil.

Energi- och klimatstrategi

Strategin omfattar hela kommunen som geografiskt område. Strategins fokus är att minska utsläppen av koldioxid inom områdena energi och transporter. Målsättningen är att andel fossilfria fordon på land och till havs ska öka.

Riktlinjer Persontransporter och Fordonshantering

Orust kommun vill vara ett föredöme inom miljöarbetet. Den miljöpåverkan som uppstår genom fordonstransporter i kommunens verksamheter ska minimeras. Anskaffning av miljö- och fossilfria fordon ska övervägas när så anses lämpligt med hänsyn till infrastruktur. Cyklar och elcyklar bör vara ett komplement i verksamheten där det finns förutsättningar.

Nyligen fick vi pengar från Klimatklivet för laddarstationer till våra egna elbilar.

Hela Gröna vägen - för en fossilfri gränsregion

Vi deltar i projektet Infragreen 2014 tillsammans med samtliga kommuner i gränsregionen Fyrbodal, Östfold, Follo i ett samarbete för att vara fossilfria 2030. Få andra regioner i Europa har en sådan stark politisk förankring.

Interreg-projekt - ett samarbete med Norge

Et Smart og Bærekraftig Øysamfunn (ESBØ) – Orust og Hvaler är ett Interreg-projekt som vi har tillsammans med Hvaler kommune i Norge. Syftet är att vi ska bli mindre sårbara, öka vår självförsörjning samt minska vårt miljö- och klimatavtryck. Ett delprojekt är Grön Hamn som är början till världens första sammanhängande kustremsa med maritim laddinfrastruktur mellan Orust och Hvaler. En del i projektet är om överskottsproduktion från solceller till de maritima laddarna kan lagras. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre