Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-10-16

Riksdagsbesök för dialog om STO-bron

Riksdagspolitikerna Sofia Westergren, Stenungsund, och Magnus Jacobsson, Uddevalla, var värdar på tisdagen då en orustdelegation var på besök för att diskutera broinvestering, den så kallade STO-bron.

Anders Arnell, ordförande i utskottet för samhällsutveckling var initiativtagare till mötet där även Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och regiondirektör Jörgen Einarsson medverkade.
Från Orust kommun deltog även oppositionsråd Lars Larsson, kommundirektör Henrik Lindh och sektorschef samhällsutveckling Lena Tegenfeldt.

Mötet inleddes med en presentation av orustföretagaren och VD för Conscriptor Henric Carlsson.
- Vi tog ett initiativ från Näringslivet och kontaktade politikerna i våra tre kommuner 2013 med uppmaningen att vi måste göra något åt infrastrukturen. Situationen i och runt Stenungsund och över Tjörnbron är ohållbar.
Torbjörn Wedebrand, VD för Wallhamn, fyllde på:
- På grund av tungt och farligt gods stängs bron vid över 130 tillfällen per år. Framkomligheten är undermålig och sårbarheten hög. Detta medför stora konsekvenser på vår verksamhet.

Sektorchef Lena Tegenfeldt presenterade därefter den samhällsekonomiska analys som gjorts gemensamt av kommunerna.
Resultatet? Nyttan av investeringen är 3-4 ggr större än kostnaden.

Efterföljande dialog handlade om hur resultatet ska tas om hand och vad som krävs för ett genomförande av investeringen. Lena Erixon menade att rapportens resultat är ett starkt argument för vidare arbete och att det är regionens politiker som äger prioriteringsfrågan bland olika investeringar. De investeringar som prioriteras måste också ha en finansiering. Där finns, som finansieringslösning just för broinvesteringar, en möjlighet som kan prövas och som innebär att Regeringen godkänner att Trafikverket tar upp lån hos Riksgälden. Ett sådant lån kan täcka den delen som rör själva bron, men annan finansiering behövs för anslutningsvägar och påfart till E6 på Stenungssundsidan. En av flera alternativa finansieringslösningar är den modell som använts i Sundsvall, Motala och Nacka med vägavgift.

- Ett mycket positivt möte och ett steg framåt, sammanfattar Anders Arnell. Vi är överens om riktningen och att det finns möjliga kombinationer av finansiella lösningar.

På mötet deltog även förtroendevalda från Stenungsund, Tjörn och Uddevalla samt från Västra Götalandsregionen och på agendan stod även dialog om Bohusbanan.

Magnus Jacobsson, riksdagspolitiker, Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Anders Arnell, ordförande i utskottet för samhällsutveckling Orust och Sofia Westergren, riksdagsledamot

Henric Carlsson, VD för Conscriptor

Samtliga deltagare vid dialogen om STO-bron

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre