Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-06-15

STO-Broutredning, trafik- och samhällsekonomisk analys för en ny länk mellan Orust och fastlandet/E6 är klar

Den samhällsekonomiska analysen av en bro mellan Orust och fastlandet/E6, belägen norr om Svanesund, är nu klar. Resultatet visar att utbyggnaden av en ny fast förbindelse mellanb Orust och fastlandet/E6 är mycket lönsam.

Syftet med analysen har varit att ta fram ett beslutsunderlag för att driva på beslutsprocessen och möjliggöra finansiering och genomförande av en ny länk mellan Orust och fastlandet/E6.

Bakgrunden är att tillgängligheten mellan kommunerna Orust, Tjörn, Stenungsund och Göteborg under en längre tid gradvis försämrats vilket bedöms vara en begränsande faktor för kommunernas utveckling.

Förändringen är en effekt av att den positiva befolkningsutvecklingen i den här delen av Västra Götalandsregionen, vilket skapat ett ökat transportbehov och större belastning på väginfrastrukturen. Den positiva utvecklingen i kommunerna är beroende av en bro för förbättrad framkomlighet till och från E6.

Relaterad information

STO-BroutredningPDF (pdf, 3.1 MB)

Karta över förslag på broförbindelse, Orust-fastlandet/E6
Återställ
Hjälp oss bli bättre