Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-05-12

Stort behov av infrastruktur i hela landet

Ja, det sa Infrastrukturminister Anna Johansson, när hon uppvaktades om Nordvästsvenska Initiativet av de tre enade kommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund den 23 april.

Anna Johansson berättade att hon just nu är ute och besöker partidistrikten i hela Sverige för att lyssna av behoven av infrastruktur. Hon sammanfattade sina resor med orden – ”det finns ett extremt stort behov av åtgärder, dels av utveckling av befintlig infrastruktur och dels ny infrastruktur”.

Hon betonade också Trafikverkets princip att alltid starta med att titta på åtgärder på befintlig struktur för att trimma denna innan man bygger nytt. I vårt fall öka kollektivtrafiken, skapa knytpunkter, parkeringar, matarbussar, tätare trafikturer, anropsstyrd trafik med mera.

Flera gånger återkom Anna Johansson till två argument som staten tar hänsyn till när de satsar på infrastruktur: tillväxt och trafiksäkerhet.

Gemensamt möte med Trafikverket

De tre kommunerna har nu också inlett gemensamma möten med Trafikverket. Det första ägde rum i april och Trafikverket presenterade sina planer för vårt område. Glädjande nog fanns Södra Bohusbanan med som en av fyra prioriterade järnvägslinjer. Även väg 160 och tunneln vid på Tjörnbroarna fanns med.

Tre prioriterade område

Kommunerna är eniga om att prioritera tre områden som är centrala för att skapa en bättre infrastruktur. Våra konkreta förslag till åtgärder på kort- respektive lång sikt utgår samtliga förslag från följande tre huvudområden;

  • Vägsträckan väg 160, genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust.
  • Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan
  • En bro mellan Orust och fastlandet
Återställ
Hjälp oss bli bättre