Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-01-28

Tur och retur pendlarenkät

Pendlar du till och från Orust? Hur får vi bättre pendlingsmöjligheter? Var med och påverka. Vilka problem är störst?

Svara på enkäten. Din röst är viktig!

Relaterad information

Tur och retur – hållbara resor mellan land och stad

I projektet Tur & retur – hållbara resor mellan land och stad arbetar Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och Västra Götalandsregionen för att ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder.

Hållbar mobilitet i landsbygder är viktigt av flera olika anledningar, bland annat för att möta klimatmål, svara mot företagens behov av kompetensförsörjning samt öka tillgängligheten till service.

I projektet Tur & Retur har pendlare boende i Orust kommun valts ut som en av målgrupperna. Just nu ligger en enkät ute som undersöker hur dessa pendlare upplever sin resa till arbete eller studier idag samt vad som kan förbättras. Utifrån enkätsvaren kommer en ny mobilitetslösning utformas och testas. Den nya mobilitetslösningen kommer att tas fram tillsammans med både användarna och företag som kan se nya affärsmöjligheter eller organisationer och föreningar, så hur den ska se ut vet vi inte i dag. Det kan vara allt från pendelpar-keringar med utökad service, till nya bilpoolsvarianter eller möjligheter att slippa transportera sig alls.

Tur & Retur är en start för framtida satsningar. De lärdomar vi får under projektet skapar en grund för efterföljande projekt att stå på och bidrar på så vis till en hållbar omställning i så väl land som stad. Du kan läsa mer om projektet på www.fyrbodal.se

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre