Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-12-11

2015 års Folkhälsopris

Vi säger grattis till Friluftsfrämjandet som är mottagare av det allra första Folkhälsopriset i Orust kommun.

Folkhälsopriset är på 6 000 kronor och delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2016.

Folkhälsorådet fick i år in elva förslag på personer och föreningar som bidragit till en god folkhälsa. Det är Maysan Wirtanen som nominerade Friluftsfrämjandet till Folkhälsopris 2015.

Folkhälsorådets motivering

Friluftsfrämjandet har en bred verksamhet och når många olika grupper som kanske inte kommit ut i rörelse och samvaro annars. Bland annat har Friluftsfrämjandet startat vardagsvandrarna, som är en möjlighet för vardagslediga att komma samman och vandra utifrån förmåga och intresse.

Medborgarförslag

Det är Monica Dyfvermark, Svanesund som, genom ett medborgarförslag, lade grunden till detta pris. Priset kommer att vara en årlig tradition. Beslutet om att inrätta priset togs vid Folkhälsorådets möte den 17 april 2015 § 11

Kriterier

Folkhälsopriset delas ut till enskild person eller personer, till förening eller annan sammanslutning som i ett brett perspektiv påverkar människors hälsa i en positiv inriktning i Orust kommun. Priset kan endast delas ut en gång till samma mottagare. Kriterier för folkhälsopriset är, att mottagaren gör, eller har gjort, särskilda insatser för främjande av folkhälsan i Orust kommun.

Återställ
Hjälp oss bli bättre