Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-07

Freddie Nyström Band – Bluesrock på svenska!

Närproducerad svensk blues och bluesrock med samtida originaltexter. Freddie Nyström Band spelar i huvudsak eget material på svenska och är fullt av spelglädje, frihet och bandkänsla.

Freddie Nyström Band sätter låten i främsta rummet, men kan också spricka ut i längre improviserade partier.

Tid och plats

Torsdag 24 januari klockan 19:00 i Kulturhuset Kajutan, Henån.

Biljetter

Entré: 80 kr, fikaförsäljning från klockan 18:30. Boka biljetter på Henåns bibliotek.

Arrangörer: Kultur & Bibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan, Orusts Teaterförening.

Relaterad information

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Det kan vara administrativ personal eller bibliotekarier. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående s. k dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Efter genomfört arrangemang gallras uppgifterna.

Återställ
Hjälp oss bli bättre