Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-05-15

Gratis för eldrivna båtar i våra gästhamnar

Under säsongen 2019 är det gratis för eldrivna båtar att ligga i alla våra kommunala gästhamnar, under perioden vecka 23-35, dock max 2 dygn per 14-dagarsperiod.

Inför säsongen 2019 är vi först i Sverige med att ha skapat en Grön hamn i Mollösund. Grön hamn är en del i vårt Interreg-projekt tillsammans med Hvaler kommune i Norge.

Resultatet av Grön hamn kommer att generera flera långsiktiga effekter efter projektets genomförande. Det handlar bland annat om ökad kunskap och intresse hos invånare och företagare i energi- och klimatfrågor, förutsättningar för världens första sammanhängande kustremsa, Orust till Hvaler, med maritim laddinfrastruktur och ökad andel distribuerad energi.

Grön hamn i Mollösund har utvecklats genom

  • laddningsmöjlighet för eldrivna båtar
  • solcellsanläggning för produktion av grön el, i första hand till laddstolpar
  • kärlskåp och glasigloos, för sortering av olika sopfraktioner
  • seabins, flytande papperskorgar, som hjälper till att rena havet från plaster och skräp

Även i Ellös hamn kommer det att finnas laddningsmöjlighet för eldrivna båtar.

I Mollösunds och Ellös hamnar kommer reserverade platser att finnas för den som vill ladda sin elbåt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre