Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-07-04

Invigning av nytt grönområde i Henån

Den 2 juli invigde kommunalrådet Kerstin Gadde ett nytt grönområde mellan Henåns hamn och Hamntorget. Området heter nu Henånparken.

Foto på två kvinnor

Kommunalrådet Kerstin Gadde och Marie Andersson, ordförande i Henåns företagarförening

Kommunens plan, mark och exploateringschef Rickard Karlsson berättade om det nära samarbete vi har med företagarföreningen i Henån när det gäller att omdana torget. På grönytan finns boulebanor, beachvolleyplan, parkbänkar med mera.

Lekplats och grönområde

Grönytan är steg två där anläggandet av den nya lekplatsen för ett par år sedan var steg ett.

Nya Henåns centrum

De här åtgärderna är en start på ett omfattande arbete för att förnya och omdana Henåns centrum. De förändringar som görs nu är en lösning som gäller fram till dess en ny detaljplan antagits för Henåns centrum.

Den nya detaljplanen ska visa hur ett levande centrum med handel, bostäder och grönområden ska uppnås och kommer att tas fram i nära samverkan med invånare och näringsliv.

I höst kommer kommunfullmäktige att fatta beslut att säkra Henån mot översvämning samt att påbörja arbetet med en ny detaljplan för centrum.

Ett första beslut har redan tagits att säkra östra hamnen mot översvämning och att en ny pir ska byggas. Projektering för detta har börjat och arbetet inleds 2017.

Detaljplanering

När alla beslut är tagna i höst startar processen med att arbeta fram och förankra den nya detaljplanen. Detta arbete beräknas pågå i cirka två år och någon gång 2019-2020 startar själva arbetet med att bygga det nya Henåns centrum.

Återställ
Hjälp oss bli bättre