Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-31

Kurs: Fotografera med mobilen

I små grupper och i ett lugnt tempo går vi under tre sammankomster igenom mobilkamerans funktioner och testar olika övningar.

Att fotografera med mobilkameran kan upplevas både lätt och svårt. Att känna till några grundläggande principer gör det enklare att uppnå det man vill berätta med fotografiet.

Grundkurs dagtid

6 februari, 13 februari och 20 februari klockan 13:00–16:00 i Kulturhuset Kajutan, Henån.

Fortsättningskurs

6 mars, 13 mars och 20 mars klockan 13:00–16:00 i Kulturhuset Kajutan, Henån.

Grundkurs kvällstid

2 maj, 9 maj och 16 maj klockan 18:00–21:00 i Kulturhuset Kajutan, Henån.

Kursledare

Christina Leijon.

Kursavgift och anmälan

750 kr, fika ingår. Anmälan till Henåns bibliotek.

Arrangörer: Christina Leijon, Orust bibliotek.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Det kan vara administrativ personal eller bibliotekarier. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående s. k dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Efter genomfört arrangemang gallras uppgifterna.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre