Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lämna förslag till Folkhälsopristagare

Folkhälsorådet delar ut ett årligt folkhälsopris. Du kan lämna förslag fram till och med den 1 maj. Priset ska vara en uppmuntran och stimulera det fortsatta arbetet inom folkhälsoområdet.

Folkhälsopriset delas ut till enskild person eller personer, till förening eller annan sammanslutning, som i ett brett perspektiv påverkar människors hälsa i en positiv riktning i Orust kommun.

Folkhälsopriset är 10 000 kronor och delas ut på ett av kommunfullmäktiges sammanträden.

Lämna förslag senast den 1 maj

Du lämnar förslag till pristagare med motivering senast den 1 maj 2021. Du kan använda formuläret här eller hämta en blankett i kommunhusets reception.

Relaterad information

Förslag på Folkhälsopristagare
Förslaget lämnas innan den 1 maj 2021

Kontaktuppgifter för person eller förening och verksamhet * (obligatorisk)Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)


Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag samt de personuppgiftsbiträden som vi använder för att utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre