Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lämna förslag till Folkhälsopristagare

Du kan lämna förslag till Folkhälsopristagare 2022 fram till och med den 15 augusti.

Orusts folkhälsopris delas ut till enskild person, till flera personer gemensamt, till förening eller annan sammanslutning, som i ideellt arbete påverkar människors hälsa i en positiv riktning i Orust kommun. Priset kan endast delas ut en gång till samma mottagare.

Det är Folkhälsorådet som delar ut ett årligt folkhälsopris på 10 000 kronor på ett av kommunfullmäktiges sammanträden.

Lämna förslag senast den 15 augusti

Du lämnar förslag till pristagare med motivering senast den 15 augusti 2022. Du kan använda formuläret här eller hämta en blankett i kommunhusets reception.

Relaterad information

Förslag på Folkhälsopristagare
Förslag kan lämnas senast den 15 augusti 2022.

Kontaktuppgifter för person eller förening och verksamhet * (obligatorisk)Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)


Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag samt de personuppgiftsbiträden som vi använder för att utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre