Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-11-08

Maria Dufva utbildade elever och vårdnadshavare

Kriminologen och författaren har föreläst för elever, personal och vårdnadshavare i årskurs 4-9 samt andra intresserade vuxna.

Maria Dufva, foto Pernilla Petersson

Under Föreningsveckan har kriminologen och författaren Maria Dufva träffat elever och pedagoger från årskurs 4-9 i Ellös, Henåns, Varekils och Ängås skolor. . Hon har föreläst om barn och ungas liv på internet. Tonvikten i föreläsningarna låg på de faror och risker barn utsätts för när de spenderar tid på nätet, ett område som Maria specialiserat sig på och kan utan och innan efter sitt mångåriga arbete vid polisen och socialtjänsten. Maria pratade även om ideal och påverkan, om digitala intryck som gör avtryck i uppväxten på ett sätt som inte existerade före smartphonen.

- Ett problem är att barn inte vågar prata om sina upplevelser på nätet berättade Maria. Antingen skäms de eller så har de blivit skrämda av hot de fått. Vuxna är också alltför ointresserade av vad våra barn gör på sina skärmar.

Om vi lär oss mer om vad som händer där och visar intresse, kan vi få till ett samtal med våra barn.

Vi behöver öka medvetenheten om hur förövare kommer i kontakt med barn samt var det sker. Först då kan riskerna minskas. Det är förstås alldeles förfärligt att barn utsätts för vedervärdiga övergrepp som i den pågående Star Stable-härvan, med 84 offer i 7-14 årsåldern, till exempel.

Maria höll även en öppen föreläsning under tisdagskvällen för alla vuxna som var intresserade. Många i publiken passade på att köpa Marias böcker "Mitt barn på nätet" (2017) och Värsta bästa nätet (2018).

Gehöret har överlag varit väldigt positivt, såväl bland elever som vårdshavare. En del har hört av sig efteråt och bett att få presentationsmaterialet och frågat om det blir någon mer föreläsning. Tyvärr är det ingen ytterligare föreläsning inplanerad här. Biblioteket erhöll projektpengar för att arbeta med kunskapsutveckling inom det digitala, och vi sonderade terrängen över vad som skulle kunna vara lämpligt för skolan, föll valet ganska snart på Maria Dufva.

- Vi får vara glada över att skolan tackade ja till upplägget som Maria erbjöd och att utfallet blev lyckat, säger biblioteksassistent Victor Dahlgren. Föreläsningarna var säkert en ögonöppnare för många med mig och nu har vi fått fler verktyg att använda oss av i de här frågorna - både i skolan och hemmiljön. Arbetet stannar förstås inte här.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre