Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-06-16

Omtyckta bibliotek

Vår biblioteksverksamhet är mycket omtyckt. Det visar den servicemätning som genomförts.

Biblioteksverksamheten är mycket omtyckt. Vi har 97 procent nöjda kunder, vilket är ett mycket bra resultat. Både utbud, service och bemötande är uppskattat. Jämfört med 2012 har biblioteket förbättrat sig på samtliga områden. Kvinnor är generellt mer nöjda; 99 procent svarar att de är nöjda med helheten jämfört med 86 procent av männen.

Kvinnor är mer nöjda avseende öppettider och programverksam-hetens utbud. Jämfört med större kommuner som Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg har vi öppet många timmar per vecka, 90 timmar. Dock har många besökare dålig kännedom om våra tjänster på webben.

De svarande har haft möjlighet att ge förslag på förbättringar och att lämna fria kommentarer. Majoriteten av kommentarerna utgörs av glada tillrop över biblioteksverksamheten och dess personal.

Så här kommenterar kultur- och bibliotekschef Rickard Wennerberg hur biblioteksverksamheten planerar framtiden:
- För att möta olika önskemål och försöka nå fler målgrupper kommer vi att arbeta mer med breddning av programverksamheten. För att kunna möta den accelererande teknikutvecklingen kommer biblioteken samverka ännu mer med IT och med information inom kommunen. Verksamheten kommer även att arbeta mer med att utveckla möjligheterna att använda webb-funktioner och att informera mer i olika medier. Vårt samarbete med övriga kommuner inom Bibliotek i Väst kommer även att utökas ytterligare under året, bland annat genom att införa gemensam bibliotekskatalog och lånekort.

Servicemätningen är en del av kommunens kvalitetsarbete.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre