Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-11-21

Orust på delad andraplats i Sverige

Sedan 2012 har Ungdomens Nykterhetsförbund rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Rapporten från årets undersökning visar att Orust kommun hamnar på en delad andraplats, efter Ludvika och tillsammans med Kalmar.

Syftet med rapporten är att ge en bild av hur ungas tillgång till inflytande och bra fritidsaktiviteter ser ut i Sveriges kommuner.

Som en komplettering till årets rapport meddelas i en pressrelease från Ungdomens Nykterhetsförbund bland annat:

”På grund av att vi från UNF gjort en felstavning på kommun försvann olyckligtvis Orusts svar i årets rapport. Vi ber om ursäkt för detta, som en kompensation finns här en mindre komplettering om Orust kommun.

Orust kommun deltog inte i enkäten 2017, men gjorde det 2016. Kommunen har gjort ett stort förbättringsarbete sedan dess. 2016 fick kommunen en poäng på 2,7 och i år har kommunen klättrat till 4,4. Kommunen är därmed delat näst bäst av Sveriges kommuner i undersökningen. Orust är även Sveriges enda kommun som genomför alla insatser som frågas efter i enkäten.

Störst utveckling finns inom Ungas inflytande och öppettider på mötesplatser. Kommunen har tagit fram strategier och handlingsplaner för att öka ungas inflytande och har andra riktade insatser.”

Återställ
Hjälp oss bli bättre