Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2013-01-04

Orusts kulturpris 2012

Lotta Rossövik som under många år spridit glädje med sina visor och sitt fantastiska berättande får Orusts Kulturpris 2012.

Utskottet för samhällsutveckling har vid sitt sammanträde 2012-11-07 beslutat tilldela Lotta Rossövik Orusts Kulturpris 2012.

Motiveringen är att Lotta under många år spridit sådan glädje, både för unga och gamla, med sina visor och sitt fantastiska berättande. Hon värnar om vår kulturskatt i visan gärna på Orustmål. Ingen går oberörd från Lottas visuppträdande. Hon sätter även Orust på kartan när hon uppträder utanför kommunen.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre