Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-11-02

Orusts kulturpris 2017

Årets kulturpris går till en som kan både sina egna och andras rötter. Kulturpriset 2017 tilldelas Helen Olsson.

Foto på en kvinna

Kulturpriset 2017 tilldelas Helen Olsson.

Priset på 10 000 kronor och med priset följer också ett särskilt diplom. Orusts kulturpris instiftades 1973.

Motivering

Helen Olsson

Helen har i många år engagerat sig i att forska och dokumentera Torps sockens historia. Forskandet har bland annat lett till att Helen givit ut en omfattande historik om gården Ström.

Helens stora intresse för den lokala historien har gjort att hon inte bara samlat in mängder av berättelser utan också skapat ett bildarkiv med tusentals fotografier. Dessutom finns det hemma på gården i Föggetorp ett mycket välordnat gårdsmuseum. Hon är också aktiv i Myckleby Hembygdsförenings bokserie om gårdshistoria.

Helen gör ett mycket ambitiöst arbete för att hålla den lokala historia levande. Bland annat arrangerar hon kulturvandringar, föredrag och bildvisningar. Sommaren 2017 skapade hon till och med en hel kulturvecka som kallades Föggetorpsveckan. Helen Olsson gör en stor insats för kulturlivet på Orust och är en mycket välförtjänt mottagare av kulturpriset.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre