Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2009-07-02

Orusts Sparbanks Kulturstipendium år 2009

Orusts Sparbanks Kulturstipendium uppgår till 25 000 kronor. År 2009 tilldelades följande två kandidater stipendiet med hälften vardera.

Erika Alexandersson, 31 år, från Svanesund. Hon har efter utbildning som musiker och sångpedagog verkat som sångerska och kompositör och gjort många inspelningar och framträdanden. Hon får stipendiet för sitt engagemang att utveckla och sprida sin musik internationellt bland annat genom nystartade bandet Thus:Owls.

Anna Olofsson, 25 år, från Myckleby. Hon har efter högskoleutbildning som dramapedagog engagerat sig för att utveckla teatern som verktyg för förändring och bryta förtryck i samhället. Hon får stipendiet för att göra en studieresa till Chile för att dokumentera och utbilda sig inom där etablerad och samhällsengagerad forumteater.

Återställ
Hjälp oss bli bättre