Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-02-11

Tid för samtal!

Vi träffas 4 tisdagar i Svanesunds bibliotek. Vårt första samtal kommer handla om ondska. Vi har förslag på fortsatta rubriker, men vi sätter dem tillsammans. Gratis, men anmälan krävs.

Rubriken kunde också vara "Att växa som vuxen!". Vad vi önskar är att öppna upp för fler samtal om bland annat rädslor och existentiella tankar. Det är en utmaning i sig! Samtal minskar ofta grunden för en rädsla. Att höra andra uppleva saker och ting på samma sätt som en själv, eller på ett helt annat sätt, gör kanske att tankegångarna efter det förs på ett nytt sätt.

Tid och plats

Tisdagar klockan 18:00-20:00 i Svanesunds bibliotek.

  • 19 februari
  • 5 mars
  • 19 mars
  • 2 april

Anmälan

Anmälan sker till Svanesunds bibliotek. Max 8 samtalare.

Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan och Svanesunds bibliotek.

Relaterad information

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Det kan vara administrativ personal eller bibliotekarier. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående s. k dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Efter genomfört arrangemang gallras uppgift

Återställ
Hjälp oss bli bättre