Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Utflyktstips

Vi har flera vandringsleder med skyltade kultur- och naturminnen. Vill du inte promenera så kan du ta bilen på en historisk utflykt.

Vandringslederna är digitaliserade och kan lätt användas i webbläsaren i din smartphone. När du slår på din GPS kan du även se var på leden du befinner dig.

Du kan göra en kulturhistorisk resa längs vägarna på Orust och leta efter gamla vägvisare, milstenar och väghållningstenar. Det finns även fyra kungainskriptioner i kommunen.

Människor som går i skogen

Orust tvärs är en fyra mil lång vandring.

Vandringsleder

På våra vandringsleder passerar du lämningar efter backstugor som minner om 1800-talets nöd och fattigdom. Det finns fem historsika vandringleder som är skyltade med med historiska berättelser. Det är vandringslederna vid Kultehamn, Svens altare Husebyleden, Kråksunds gap och Björnsundskanalen.

Du kan skriva ut en karta eller använda den digitala vandringskartan.

Björnsundskanalen är två kilometer

Vill du ta en kortare promenad så är leden vid Björnsundskanalen två kilometer. Kanalen sprängdes under 1935–1943 för att öppna farleden för större fartyg in till Uddevalla.

Orust Tvärs och Kuststigen Bohuslän

Björnsundskanalen är även en del av vandringsleden Orust Tvärs som är fyra mil lång. Leden ger många exempel på hur kulturlandskapet har utvecklats och förändrats alltsedan de första människorna kom till Orust för mer än 10 000 år sedan och fram till våra dagar. Orust Tvärs är en del av Kuststigen Bohuslän.

Kuststigen över Orust, Bohusläns största ö, utgörs av vandringsleden Orust Tvärs. Längs leden finns 64 skyltade kultur- och naturminnen. 

Kultehamn är handikappanpassad

Vill du ha med barnvagn eller rullstol så är vandringsleden vid Kultehamn till största delen handikappanpassad.

Hermanö

På Hermanö, som är ett naturreservat, finns ett antal väl markerade stigar med olika svårighetsgrad. Du kan lyssna på en telefonguide och höra personer från orten berätta om platsen du står på. Du når ön via färjan från Tuvesvik till Gullholmen.

Pilgrimsled

Det finns en pilgrimsled i form av en åtta på ön. Leden är märkt med S:t Olavsmärket och har riktning mot Nidaros, Trondheim.

Friluftsområde Ålgård och Grindsbyvattnet

Vid friluftsområdet Ålgård och Grindsbyvattnet finns det grillbord och toalett. Det finns en även flytbrygga där du lägga i din kajak. Platsen har handikapparkering och är tillgänglighetsanpassad så att det exempelvis går att ta sig fram med rullstol.

Orust naturguide

Vill du vandra på egen hand ger boken Orust naturguide tips på utflyktsmål. Du kan bläddra i boken på nätet eller köpa den på Turistbyrån i Henån och biblioteken på Orust.

Återställ
Hjälp oss bli bättre