Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Vandringsled vid Slussen

Nu är den nya vandringsleden runt Runnsvattnet klar. Leden är 2,8 kilometer lång och går runt våtmarksområdet Runns vatten vid Slussen.

Merparten av arbetet med leden har utförts ideellt av föreningen Runnsvattnets vänner med stöd av bidrag från LONA, lokala naturvårdssatsningen.

Leden tillgängliggör naturen runt våtmarken. Området höll tidigare på att växa igen men har restaurerats och hålls numera öppet med hjälp av betesdjur. Ett stort tack till markägarna som gjort leden möjlig.

Återställ
Hjälp oss bli bättre