Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-04-26

Ajabaja, mot mobbning

Samtliga skolor förskolor och fritidshem på Orust har utrustats med ett pedagogiskt verktyg i form av ett brädspel. Ajabaja är ett spel som får barn att prata om svåra saker såsom mobbning.

Foto på tre kvinnor och en man

Åsa och Johan Öqvist, Kristina Svensson (MP) ordförande Utskottet för lärande, Lars Jansson utvecklingschef Lärande, Birgitta Pettersson VD Orusts Sparbank

Spelet Ajabaja fungerar som ett verktyg för få igång samtal om värdegrundsfrågor kring kränkande behandling, mobbning och diskriminering på ett sätt barn förstår och känner sig bekväma med.

Spelet är för barn i åldern 4-8 år och har inget tävlingsmoment, det finns inte vinnare eller förlorare. Under våren har spelet provats på några ställen i kommunen och det har varit mycket uppskattat av både barn och pedagoger. Bakom spelet står företaget ”Prata på riktigt” som har målet att minska mobbningen och utsattheten i landets skolor.

- Varje dag utsätts många barn för mobbning i svenska skolor. Om vi kan förändra livet för ett enda barn har vi lyckats menar Johan Öqvist som utvecklat Ajabaja tillsammans med flera pedagoger. Det saknades ett enkelt verktyg för prata med de mindre barnen på riktigt om dessa frågor fortsätter Johan.

Tack vare finansiering av Orusts Sparbank har nu 75 spel delats ut till alla skolor, förskolor och fritidshem på ön.

- Vi har redan ett väldigt bra samarbete med Orusts Sparbank berättar Kristina Svensson (MP) ordförande i utskottet för lärande, och det kändes naturligt att ställa frågan om det här.

- Hur samhället utvecklas är en viktig fråga för oss säger Birgitta Pettersson VD Orusts Sparbank. När vi fick frågan var det enkelt att säga ja, vad kan vara viktigare att satsa på än våra barn.

Återställ
Hjälp oss bli bättre