Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Arbetskläder i förskolan

Äntligen har även våra medarbetare i förskolan arbetskläder.

Foto på 10 personer i de nya arbetskläderna

Förskolans nya arbetskläder

Det är få kommuner i Sverige som har det. Kommunal har arbetat hårt för sina medlemmar sedan 2011.

- Vi har arbetat för denna fråga tillsamman och den här frågan är viktigt säger Karin Rundblom, Ordförande, Kommunal på Orust. Nu hoppas vi även på arbetskläder för våra medarbetare på fritids i framtiden fortsätter Karin.

Arbetskläder i förskolan är viktigt ur många aspekter berättar Karin. Det handlar om jämställdhet för våra medarbetare, profilering av vår verksamhet och trygghet för våra föräldrar. Det innebär även en minskad smittorisk eftersom arbetskläderna aldrig lämnar förskolan.

Det är Kommunal som har drivit sina medlemmars önskemål och inför 2016 års budget finns det nu avsatta pengar för arbetskläder till alla tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare i förskolan samt till vikarier. Det finns omklädningsrum med dusch och tvättmaskin samt torkmöjlighet på alla våra förskolor.

- Det har under många år varit ett starkt önskemål från förskolan. Det känns väldigt bra att vi har haft möjlighet att göra utrymme i budgeten för verksamhetens behov av arbetskläder säger Kristina Svensson ordförande i Utskotten för lärande.

Karin berättar att en rundfrågning bland kommuner i Sverige har gett svar från 60 av 290 kommuner. I dessa kommuner har förskolans medarbetare arbetskläder i 17 och i 19 kommuner erbjuds arbetskläder i form av ytterjacka. 22 av dessa kommuner erbjuder inte arbetskläder.

Modevisning på Bagarvägens nya förskola

I samband med en gemensam kompetensutvecklingsdag, på Bagarvägens nyöppnade förskola, presenterades förskolan nya arbetskläder för alla medarbetare inom förskolan.

Relaterad information

Foto på 4 kvinnor

Kristina Svensson ordförande i Utskotten för lärande, tillsammans med arbetsgruppen för arbetskläder Karin Rundblom Kommunal, Gunilla Olsson barnskötare och Anita Ingemansson förskolechef (samt Eva M Olofsson HR ej på bild).

Återställ
Hjälp oss bli bättre