Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Barnomsorg och barnets perspektiv

Våra nya regler för barnsomsorg tar hänsyn till ny lagstiftning som gäller barnets perspektiv och barns bästa vid beslut om barnomsorg.

Vid uppdatering av våra regler för barnomsorgen i förskola och fritidshem och barnomsorg på obekväm arbetstid justerades de enligt Sveriges nya regler om barnets rättigheter. Nu tar vi hänsyn till barns perspektiv och barns bästa vid alla beslut om barnomsorg.

Så här tar vi hänsyn till barnets perspektiv och barnets bästa vid beslut.

  • Ett rekommenderat maxtak för barnets totala vistelsetid inom omsorgen, med hänsyn till barns rätt till vila enligt paragraf 31 i barnkonventionen.
  • Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds nattomsorg först vid två års ålder, men en individuell prövning kan göras. Barns vistelsetid i verksamheten är max tre nätter i rad, sedan är det två dygns vila för att tillgodose barnkonventionen och barns rätt till vila.
Återställ
Hjälp oss bli bättre