Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-05-05

Busskort, gymnasieelever

Du beställer ditt busskort för läsåret 2020-2021 senast den 30 juni.

Du kan beställa busskort till och med våren det år du fyller 20 år.

Villkor för busskort

  • Du är folkbokförd i Orust kommun
  • Din kortaste väg till skolan är minst 6 kilometer
  • Du studerar på heltid
  • Du har rätt till studiestöd enligt studiestödslagen
  • Du har inte inackorderingsbidrag

Om utbildningen avbryts eller din folkbokföringsadress ändras,  måste du lämna tillbaka ditt busskort. Lämnar du inte tillbaka busskortet får du en faktura för återkrav på aktuell del av kostnaden.

Utlämning av busskort för gymnasieelever

  1. Du kan hämta ditt busskorten på receptionen i kommunhuset i augusti. Du behöver visa legitimation för att hämta ut busskortet.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre