Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-09

Digitalisering och programmering i förskolan

Programmering i förskolan handlar inte bara om digitala verktyg, det handlar också att träna på analog programmering där barnen kan använda sig av sin kropp och fysiskt material.

Foto på barn som följer instruktioner som ligger på golvet.

Barn från Sesterviksvägens förskolas avdelning Kristallen, tar sig fram i rummet enligt kommandon som barnen placerat ut på golvet.

Programmering i förskolan handlar om att ge förutsättningar för att erbjuda barnen ytterligare ett språk som de kommer att ha nytta av i framtiden.

Programmering innebär att på ett lustfyllt och meningsfullt sätt skapa förståelse för kommandon och algoritmer. Barnen övar samtidigt på sina matematiska förmågor genom logiskt och kreativt tänkande, föra resonemang, problemlösningsförmåga, symbolers kommunikativa funktioner och förmåga att utveckla strategier.

Foto på barn som följer instruktioner som ligger på golvet.

Barn från Sesterviksvägens förskolas avdelning Kristallen, tar sig fram i rummet enligt kommandon som barnen placerat ut på golvet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre