Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-11-02

Diplom för vår skolmat

Det har skett en revolution inom skolmaten. En av förklaringarna stavas Skolmatsakademin som nu uppmärksammar oss för vårt långsiktiga engagemang för skolmåltidens utveckling.

Två män och en kvinna som är glada Fotograf: Johan Wingborg

Erik Haag överlämnar Skolmatsakademins diplom till Lars Larsson, ordförande i utskottet för samhällsutveckling och Charlotte Odhe, kostchef

- Att få ta emot den här utmärkelsen känns som en fantastisk bekräftelse på det arbete vi lägger ner på skolmaten, säger vår kostchef Charlotte Odhe.

Tack vare att vi har varit medlemmar i Skolmatsakademin sedan starten 2006 har vi fått mycket bra tips och idéer på hur vi kan förbättra vår verksamhet.

Vi erbjuder idag ett stort och varierat salladsbord, eleverna tar först grönsaker och sedan den varma maten. Vi har en tallrik som vägleder eleverna att ta till sig en bra portion. Specialkosten har fått extra fokus och olika utbildningsinsatser har hållits inom Skolmatsakademin som varit konkreta och jättebra. Kockarna i våra skolkök har fått stärkt självförtroende och vill finns till för eleverna och svara på frågor om maten. Vi försöker också att påverka eleverna att våga smaka på sådant de inte ätit förut. Mötet med eleverna varje dag är viktigt och här får vi en direkt återkoppling på om vi lyckats med skolmaten.

Skolmatsakademin, som i år tioårsjubilerar, är ett nätverk för skolkockar, måltidspersonal, pedagoger, rektorer och skolchefer i Västra Götaland. Det är 51 kommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer deltar för att lyfta skolmaten, förbättra miljön och inspirera varandra. Det var tretton kommuner och stadsdelar uppmärksammades med diplom för sitt långsiktiga engagemang för skolmåltidens utveckling i den egna kommunen och i länet.

Lars Larsson, ordförande i utskottet för samhällsutveckling var en av dem som tillsammans med vår kostchef Charlotte Odhe fick motta Skolmatsakademins diplom för sitt långsiktiga engagemang för skolmåltidens utveckling.

- Det är viktigt med bra råvaror för att få till en god och näringsriktig skolmat. Därför känns det extra roligt att vi nyligen upphandlat nötkött där vi ställt krav på extra lång karenstid efter antibiotikaanvändning, säger Lars. Jag önskar också att möjlighet fanns att välja mer lokalproducerade livsmedel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre