Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-12-14

Elever vid Henåns skola bygger fyrar

Alla elever i Henåns skolas år 7 har byggt var sin fyr av återvunnet material som ett projekt i ämnet teknik.

Tre fyrar skapade i återvinningsmaterial såsom glasspinnar och tomma toarullar

Snyggaste fyr, Fantasifullaste design, Mest tekniskt utvecklade fyr

Eleverna och några lärare ordnade en utställning där fyrarna visades upp.

På utställningen genomfördes en röstning i tre kategorier.

  • Snyggaste fyr
  • Fantasifullaste design
  • Mest tekniskt utvecklade fyr

Dessa syns på den översta bilden med tre fyrar.

Fyrar skapade i återvinningsmaterial såsom glasspinnar, tomkartonger och tomma toarullar

Fyrutställning Henåns skola år 7

Fyrar skapade i återvinningsmaterial såsom glasspinnar och tomma toarullar

Fyrutställning Henåns skola år 7

Fyrar skapade i återvinningsmaterial såsom glasspinnar, tomflaskor, tomburkar och tomma toarullar

Fyrutställning Henåns skola år 7

Fyrar skapade i återvinningsmaterial såsom glasspinnar, stenar, tomburkar och tomma toarullar

Fyrutställning Henåns skola år 7

Återställ
Hjälp oss bli bättre