Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ellöselever upptäcker stora upptäcktsresande

Under fyra veckor hade åk 5 i Ellös skola inte vanliga lektioner, men de arbetade ändå med alla ämnen utom matematik i ett storylineprojekt om upptäcktsresande. Istället arbetade de i grupp med upptäcktsresande som Vasco da Gama, Columbus, Amundsen, André, Cook, Heierdahl och Nordenskiöld.

Arbetssättet heter Storyline och tanken är att ge eleverna en inblick i hur världsbilden har förändrats genom århundradena. En del är av den nya världsbilden är också insikten om att det fanns människor på platser som vi tidigare inte kände till och som påverkat vår syn på olika kulturer och religioner.

Klassen delades in i grupper och varje grupp arbetade med en upptäcktsresande. De upptäcktsresande, som lottades ut, var Vasco da Gama, Columbus, Amundsen, André, Cook, Heierdahl och Nordenskiöld.

- Vi startade arbetet med en introduktion, där vi talade om vad en upptäcktsresande är, vart de åkte och varför berättar Birgitta Berndtsson som är klasslärare för åk 5 vid Ellös skola.

Varje grupp började med att diskutera vilka egenskaper som behövs för att bli en upptäcktsresande. Detta samlades på post-it-lappar och sedan samsades hela klassen om fem egenskaper som är allra viktigast. Sedan tillverkade varje grupp alla personer som ingick i just deras expedition. Bakgrundsfakta användes för att skapa de olika karaktärerna med tidsenliga kläder och övriga detaljer som tillhör just den personen.

Dessa personer presentera sig sedan för hela gruppen. Gruppen samlade sedan in fakta från böcker och internet om sin expedition. Fakta samlades i form av en mind-map, som användes för en skriftlig presentation. I det här momentet var det dags att söka pengar. Gruppen skrev nu ett tal som användes när deras upptäcktsresande sökte pengar till sin expedition.

När de hade fått ihop tillräckligt med pengar började planeringen av själva expeditionen. Nu handlade det om vad som behövdes för expeditionen och vem ska göra vad. Sedan byggdes själva expeditionen. Fakta samlades in och skrevs ner för hand och presenteras som en plansch på väggen.

Avslutningsvis redovisade personerna som deltog i expeditionen hur expeditionen gick, vad som blev bra och vad som blev mindre bra eller dåligt. Till den redovisningen bjöds föräldrarna in.

- Redovisningen gick mycket bra berättar Birgitta. Föräldrarna var imponerade av hur mycket barnen har lärt sig både om geografi och historia samt hur de resonerade kring svåra frågor fortsätter Brigitta. De blev också glatt överraskade över att barnen så ogenerat och säkert kunde stå inför gruppen av föräldrar för berätta och visa på kartan.

Foto på elevernas arbete

Nordenskiölds besättning och brev.

Om Storyline

Under en storyline sker undervisningen i form av en berättelse som lärare och elever skapar tillsammans i klassrummet. Berättelsen utgör en röd tråd och skapar ett sammanhang för eleverna. Eleverna lever sig in i olika karaktärer och arbetar med dessa som utgångspunkt. Storyline utnyttjar berättelsens form för att skapa sammanhang och engagemang. Alla berättelser utspelar sig på en plats under en speciell tid och innehåller karaktärer. För att skapa spänning i en berättelse planerar man in händelser i vilka karaktärerna involveras.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre