Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-02

Grundsärskolan stöder Musikhjälpen 2018

Henåns skola arbetar med FN:s Globala mål och grundsärskolan arbetar specifikt med mål 10 som handlar om minskad ojämlikhet. Som en del i det arbetet har grundsärskolan samlat in 12 972 kronor till Musikhjälpen 2018. Ett ett stort tack till dig som stöttat vår insamling.

Vi på grundsärskolan vill hjälpa till att minska på ojämlikheten i världen och har på olika sätt samlat in pengar som vi skänkt till Musikhjälpen 2018 med tema; Alla har rätt att funka olika #MH18!

Ett stort tack till dig som hjälpt oss att bidra till #MH18

Totalt har vi samlat in 12 972 kronor.

Vi vill vara med att öka kunskapen om funktionsvariationer och minska fördomar om personer med funktionsvariationer för att öka jämlikheten.

För att samla in pengar har vi bakat, pantat burkar och en hel del annat. Vi har haft en egen insamlingsbössa till förmån för Musikhjälpen 2018 - Henåns grundsärskola för allas rätt att funka olika - så det var enkelt hjälpa oss att bidra till årets tema.

Globala målen FN:s utvecklingsprogram

Globala målen FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.

Mål 10, Minskad ojämlikhet

I skolan arbetar vi med FN:s globala mål, nr 10. Minskad ojämlikhet. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre