Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-12-15

Grundskolan klättrar i Öppna jämförelser

Grundskolan avancerar återigen i skolranking. Denna gång i Öppna jämförelser.

Totalt går kommunen från plats 108 till 83 och de kommunala skolorna från plats 115 till 77 när Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar sin undersökning Öppna jämförelser inom grundskolan.

Resultat beräknas utifrån nyckeltal i årskurs 9: Elever som är behöriga till gymnasiet, elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde.

I 2017 års rapport presenteras för första gången resultat från Skolinspektionens undersökning Skolenkäten, som ger en bild av hur eleverna själva ser på sin utbildning. Dessa nyckeltal ersätter SKL:s tidigare enkätundersökning Elevernas syn på skolan.

- Det verkar nu som att vårt arbete med att skapa en stabil organisation som fokuserar på utveckling och på att höja elevernas resultat ger effekt, säger förvaltningsområdeschef Henrik Lindh.

Återställ
Hjälp oss bli bättre