Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-01-27

Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskola

Under 2017 och 2018 har vi haft ett forskningsprojekt i samarbete med Högskolan Väst och Dals-Eds kommun.

I skolans systematiska kvalitetsarbete har vi identifierat att pojkarnas skolresultat avviker betydligt mer än riket jämfört med flickorna. Under 2017 och 2018 har vi haft samarbete med Högskolan Väst och Dals-Ed som har samma problemställning. Tillsammans har vi på vetenskaplig grund tagit oss an problematiken.

En redovisning i form av en kortrapport i populärvetenskapligt format kommer snart, men redan nu kan du titta på en film som sammanfattar projektet.

Det är ett forskningsprojekt för att identifiera och belysa situationer i hela det sociala sammanhanget som påverkar skolprestationer. Forskarna har intervjuat personal och elever, genomfört observationer, haft heldagsaktiviteter med lärarna med fokus på motivation, genusmönster, kollegial reflektion och kollegialt delande av professionellanalys i och med kollegiet. Experter inom området har bland annat föreläst för personal kring genus och motivation.

- Det har varit mycket intressant att forska på vår egen verksamhet utifrån Orust unika förutsättningar. Utifrån de lärdomar som framkommit ser vi fram emot att fortsätta forskningssamarbetet med Högskolan Väst, så att vi i förlängningen höjer elevernas motivation och resultat berättar utvecklingschef Lars Jansson.

Forskningsprojektet Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskolan är ett samverkansprojekt mellan Dals Eds kommun, Orust kommun och Högskolan Väst.

Återställ
Hjälp oss bli bättre