Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Kompetenssatsning för förskolepersonal

Vi genomför en stor kompetenssatsning för förskolepersonal under läsåret 2022-2023.

En grupp med kvinnor vid en scen.

Elisabeth R Karlsson som är verksamhetsutvecklare för förskolan hälsar alla välkomna till kickoffen i Ängås skola.

Det är en processutbildning i språkutvecklande arbetssätt i samarbete med Gothia kompetens. Utbildningen är ett kollegialt lärande med alla medarbetare på förskolan.

Syftet är att öka kvaliteteten i förskolan genom att pedagogerna får ökade kunskaper om barns språkutveckling. Förskolan ska ge barn möjligheter att utveckla ett rikt och varierat språk. Språket är en förutsättning för att kommunicera, och formar barns tänkande under hela utbildningstiden i alla skolformer.

- Denna satsning är ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete. Barns språkutveckling i förskolan är grundläggande för den fortsatta utbildning i grundskolan säger sektorchef Katarina Levenby.

Inför kompetenssatsningen har varje rektor att utsett en processledare som kommer att vara med att leda det kollegiala arbetet på förskolan. Dessa pedagoger har fått en utbildning i att leda kollegialt lärande.

Kompetensutbildningen pågår under två terminer innehåller flera föreläsningar med välkända författare och forskare inom förskolan.

Inför varje föreläsning läser pedagogerna en bok eller en vetenskaplig artikel för att få kunskap om ämnet. Efter varje föreläsning genomför pedagogerna aktiviteter i undervisningen och har kollegiala samtal på förskolan med processledarna.

Förskolans processutbildning startade med en Kick-off föreläsning den 2 september. Det är Karolina Larsson, författare till boken Språklig förebild i förskolan, som föreläser för våra medarbetare och det möjlighet att ställa frågor till författaren.

Relaterad information

En  kvinna vid en scen.

Karolina Larsson, författare till boken Språklig förebild i förskolan, föreläste för våra medarbetare på kickoffen

Fyra glada kvinnor.

Malene Damsted Andersson, rektor Ängsberget och Ellös förskolor, Linnea Karlsson rektor Tvet och Varekils förskolor, Elin Eriksson rektor Bagarvägens förskola, Helena Bergenson rektor Svanesunds förskolor.

Två kvinnor och en man.

Elisabeth R Karlsson verksamhetsutvecklare förskola, Katarina Leveneby sektorchef lärande och Lars Jansson kvalitetschef lärande.

Återställ
Hjälp oss bli bättre