Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Läslyftet i förskolan

I slutet av augusti var det kickoff för Läslyftet i förskolan. Läslyftet är en kompetensutveckling som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare.

​Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket, fokus är barns språkutveckling på vetenskaplig grund. Insatsen bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare och att deltagarna tar del av ett webbaserat utbildningsmaterial.       

Läslyftet i förskolan har fem områden

Det är forskare och förskollärare som tillsammans utformat Skolverkets material kring fem olika områden.

  • Skapa och kommunicera
  • Läsa och berätta
  • Flera språk i barngruppen
  • Utforska skriftspråket
  • Natur, teknik och språkutveckling

Ett område, en modul, tar ett läsår att arbeta igenom.

Samtliga pedagoger i våra förskolor deltog på kickoffen. Kickoffens syfte var att ge pedagogerna möjlighet att styra inriktningen på årets kompetensutveckling och arbetet mot en likvärdig förskola. Alla pedagoger och förskolechefer fick rösta på den modul de tyckte förskolorna skulle rikta sin kompetensutveckling mot. Den modul som fick flest röster var Läsa och berätta.

Våra förskolor har nu med hjälp av handledare startat upp utvecklingsarbetet kring högläsning, berättande samt läs och skrivutveckling i förskolans olika miljöer.

Återställ
Hjälp oss bli bättre