Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-09-07

Lokalt Vård- och omsorgscollege

Vi är nu certifierade som lokalt Vård- och omsorgscollege. Det är en samverkan mellan arbetsgivare, facklig organisation och skola för att tillsammans skapa attraktiva och moderna vård- och omsorgsverksamheter med hög kvalité.

Mathilda Isaksson, Ordförande för lokalt Vård- och omsorgscollege Färgelanda, Orust och Uddevalla, tillsammans med representanter arbetsgrupp och styrgrupp från Orust, Uddevalla och Färgelanda.

Vid en högtidlig certifieringsceremoni i Uddevalla den 6 september, för inbjudna politiker, tjänstemän, fackliga representanter, handledare, studie- och yrkesvägledare samt lärare och elever, blev vi tillsammans med Färgelanda och Uddevalla kommuner godkända som lokalt Vård- och omsorgscollege.

- Den här certifieringen av våra utbildningar inom vård och omsorg är ett viktigt steg i det arbete vi gör tillsammans med vård- och omsorgsverksamheterna för en attraktiv utbildning samt en trygg och säker vård och omsorg, berättar rektor Vendela Lekander. I samarbetet mellan skola och arbetsliv ges både arbetsgivare och arbetstagare en garanti att utbildningen verkligen ger den kunskap som efterfrågas.

Den som utbildar sig inom vård- och omsorgscollege går en utbildning i nära samverkan med arbetslivet och har mycket goda chanser att få jobb.

- Vi har ett stort behov av utbildade medarbetare, säger Marina Hasselgren enhetschef för Vård och omsorg, och vår förhoppning är att detta samarbete höjer kompetensen hos våra medarbetare och ger en ökad trygghet för våra brukare.

Vård- och omsorgscollege

För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån tio kvalitetskriterier.

Det finns sedan tidigare ett regionalt Vård- och omsorgscollege i Fyrbodal men nu har vår gymnasie- och vuxenutbildning tillsammans med vård- och omsorgsverksamheterna certifierats som lokalt college.

Orust gymnasieskola erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet. Vuxenutbildningen erbjuder Vård och omsorg samt Vård och omsorg med yrkessvenska som yrkesutbildning.

Ralja Angelis verksamhetschef Stöd och omsorg Orust kommun, Johan Romberg rektor för vård- och omsorgsutbildning Uddevalla gymnasieskola och Sirpa Johansson Kommunal Färgelanda, berättar om samverkan mellan arbetsgivare, facklig organisation och skola.

Representanter från Orust vid certifieringsceremonin för lokalt Vård- och omsorgscollege Färgelanda, Orust och Uddevalla. Lokalt Vård och omsorgscollage är ett samarbete mellan Sektor lärande och omsorg.

Återställ
Hjälp oss bli bättre