Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-09-18

Marinbiologi på schemat för Ängås skola

Den 16 september hade årskurs 8 från Ängås skola en halvdag med marinbiologi vid stranden i Svanesund.

Foto på elever som är vid stranden i Svanesund

Marinbiologi med årskurs 8 Ängås skola vid badplatsen i Svanesund den 16 september.

Under halvdagen var marinbiologen Hans Hällman samt representanter från Sportfiskarna på plats och bistod de ordinarie lärarna.

Syftet med dagen var att få praktisk och fördjupad kunskap om Ekologi och Hållbar utveckling, två centrala bitar i flera av ämnena i dagens skola.

Bildspel, klicka på någon av bilderna för att starta bildspelet.

Två plastbyttor, en med brunt vatten och en med rent vatten med blåmusslor i

Resultat av blåmusslors filtrering av Oboyvatten. Foto Thomas Liebig

Återställ
Hjälp oss bli bättre